Kriol Elfabet Posta

Braitwan en gada loda kala, dijan Kriol Elfabet Posta im garrim ola difren leta en saun yu faindim la Kriol. Im garrim 21 leta and 14 weya tubala leta joinap bla meigim wanbala saun. Dei ol garrim pitja en wed bla shoum yu wanim det saun, en yu gin baiyim la difrendifren sais en lemineididwan du.

$7.00$57.00

SKU POSTER-ELFABET Wotkain ting Tags , , ,

Dijan Kriol Elfabet posta, mela bin meigim la 2019 dumaji mela bin wandim meigim braitwan Kriol posta bla hengimap la klasrum en album ebribodi bla Kriol speling. Dijan posta im shoum ola Kriol saun. Sambala saun, wi raidim gada wanbala leta, laik d bla daga. Sambala saun, wi raidim gada tubala leta, laik ny bla nyuspeipa . Wi yusum 21 leta la dis Kriol elfabet. Dis Kriol elfabet im garrim 21 saun weya yu raidim gada wanbala leta en 14 saun weya yu raidim gada tubala leta. Yu gin faindim ol detlot 35 Kriol saun iya la dis Kriol Elfabet posta garrim braitwanbraitwan pitjamob en wanbala wed bla shoum yu wanim det leta saun laik. Dijan Kriol Elfabet posta, melabat iya la Meigim Kriol Strongbala bin meigimg garrim alabat la Batchelor Press . Yu gin baiyim na la mela onlain shop, ol difrendifren sais en lemineididwan du.

Bla luk mowa stori bla dijan posta en bla luk ola saun en wed mela bin pudum la det posta, trai gu la: https://meigimkriolstrongbala.org.au/en_au/resource/kriol-elfabet-poster/

Hau hebi im? N/A
Hau big im? N/A
Sais

A1, A2, A3

Lemineididwan?

Laminated, Unlaminated

Scroll to Top
Gubek la top