ABC Nyus gada Kriol bin kambek

ABC Nyus gada Kriol bin kambek en yu gin irrim thri taims eberri wik na.

Eberri Mandi, Wensdei en Fraidei, dei pudum sambala bigiswan nyus stori la Kriol. Yu gin irrim wen dei pudum la wan websait gulum Soundclouden samtaims dei meigim gada bidiyo du en budum la det Feisbuk peij bla ABC Darwin.

Kapula manth ago, Mela bin tok det ABC Nyus gada Langgus dei bin dumbat, dei bin katimbek from eberri Mandei raitap Fraidei en dei bin tjeinjim so im oni eberri wans a wik. Oktouba 2019 na, imin kambek igin so yu gin irrim thri taims eberri wik gada det thribala langgus: Kriol, Yolngu Matha en Warlpiri. Tharran jeya weya dei dum gada bidiyo, im nyu ting du tharran.

Det ABC Nyus gada Langgus im impotenwan ting bla pipul la NT weya dei tok difrendifren langgus. Im meiksho alabat sabi wanim hepining la nyus. Im impotenwan ting du bla det langgus en detmob hu tok det langgus, dumaji langgus im strongwan wen im gamat la olkainabala pleisis laik la reidiyo o telebishin. Det ABC Nyus gada Langgus, imin stat 2015 gada tubala langgus - Yolngu Matha en Warlpiri. Bambai dei bin edimin Kriol du, la 2016.

Enibodi la komyunidi, skul en la BRACS gin yusum dis ABC Nyus gada Langgus. Yu gin faindim det bidiyowan iya: https://www.facebook.com/ABCDarwin/ en yu nomo lafta login la Feisbuk bla luk. Jis bla irrim, yu gin go la Soundcloud (im jeya andanith du) en enibodi gin daunloudim det nyus en pudumon la BRACS la yu komyunidi.

Bulurum Mela

Scroll to Top
Gubek la top